Bảng giá dịch vụ phần mềm QLHC.VN

Công ty cổ phần công nghệ RNET Việt Nam báo giá dịch vụ phần mềm Quản lý hành chính hợp nhất QLHC.VN

 

Hiện nay chúng tôi cung cấp hai hình thức chuyển giao phần mềm:

1. Triển khai trọn gói.

2. Triển khai theo hướng dịch vụ, các đơn vị có nhu cầu phần mềm nào thì sẽ cấu hình và triển khai phần mềm đó, phí dịch vụ sẽ thu theo năm.

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá năm đầu tiên(VNĐ) Đơn giá năm tiếp theo
I Quản lý nhân sự      
1 - Quản lý tổ chức
- Quản lý hồ sơ CBCC
- Quản lý quá trình công tác
- Quản lý quá trình lương, phụ cấp
- Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
- Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
- Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
- Quản lý quá trình công tác Đảng
- Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn (Tính lương  mới cho cán bộ, công chức theo Thông tư 05/2016/TT-BNV)
- Quản lý điều động/ thuyên chuyển
- Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
- Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC
- Bổ sung thông tin nhân sự
- Báo cáo thống kê
Đơn vị Liên hệ Liên hệ
II Quản lý văn bản:      
2  - Quản lý văn bản đến
 - Quản lý văn bản đi
 - Quản lý văn bản đang chờ xử lý
 - Quản lý văn bản đang xử lý
 - Quản lý văn bản đã hoàn thành
 - Báo cáo thống kê xử lý văn bản
 - Tra cứu văn bản, văn bản được giao
Đơn vị Liên hệ Liên hệ
III Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học      
3 - Quản lý nhà khoa học
- Quản lý chuyên gia
- Quản lý đề xuất nhiệm vụ KHCN
- Quản lý Nhiệm vụ KHCN mới
- Quản lý Tiến độ Nhiệm vụ KHCN
- Quản lý Nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành
- Quản lý hội đồng khoa học
- Quản lý bài báo khoa học
- Thống kê, báo cáo
Đơn vị Liên hệ Liên hệ
IV Quản lý hợp tác quốc tế      
4 - Quản lý đoàn ra
- Quản lý đoàn vào
- Quản lý hội nghị, hội thảo
- Quản lý văn bản hợp tác
- Quản lý dự án hợp tác
- Quản lý tổ chức hợp tác
- Báo cáo thống kê
Đơn vị Liên hệ Liên hệ
V Quản lý tài sản      
5 - Quản lý tài sản cố định
- Quản lý công cụ, dụng cụ
- Quản lý vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm
- Thực hiện nghiệp vụ ghi tăng/ giảm thiết bị, theo dõi mất/ hỏng/ thanh lý thiết bị, kiểm kê thiết bị, theo dõi sửa chữa thiết bị, theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị.
- Theo dõi danh sách tài sản theo từng loại, tình trạng thiết bị
- Thống kê, báo cáo
Đơn vị Liên hệ Liên hệ
VI Các gói dịch vụ đào tạo       
6 Hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ RNET Đơn vị/Khóa 2,000,000  

 

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

Liên hệ dùng thử phần mềm