Phần mềm quản lý hợp tác quốc tế

Quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý hội nghị, hội thảo, quản lý tổ chức hợp tác, quản lý dự án hợp tác,...

Phần mềm quản lý hợp tác quốc tế là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình phát triển của các dự án hợp tác quốc tế, các hoạt động trao đổi, hợp tác, giao lưu với các nước trên thế giới. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hợp tác quốc tế hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc theo dõi hoạt động của các cá nhân, đoàn thể có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của thông tin

I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:
 

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý đoàn ra

·        Hiển thị danh sách đoàn ra

·        Thêm, sửa, xóa thông tin đoàn ra

·        Lọc danh sách đoàn ra

·        Xuất dữ liệu danh sách

·        Chi tiết thông tin và sửa, xóa thông tin về danh sách thành viên đoàn

2.

Quản lý đoàn vào

·        Hiển thị danh sách đoàn vào

·        Thêm, sửa, xóa thông tin đoàn vào

·        Lọc danh sách đoàn vào

·        Xuất dữ liệu danh sách

·        Chi tiết thông tin và sửa, xóa thông tin về danh sách thành viên đoàn

3.

Quản lý tổ chức hợp tác

·        Hiển thị danh sách tổ chức

·        Thêm, sửa, xóa thông tin tổ chức

·        Lọc danh sách tổ chức

4.

Quản lý danh sách người nước ngoài làm việc tại cơ quan

·        Hiển thị danh sách người nước ngoài

·        Xuất dữ liệu danh sách

5.

Quản lý danh sách nhân sự làm việc tại nước ngoài

·        Hiển thị danh sách làm việc tại nước ngoài

·        Xuất dữ liệu danh sách

6.

Quản lý văn bản hợp tác quốc tế

·        Hiển thị danh sách văn bản hợp tác

·        Thêm, sửa, xóa thông tin văn bản hợp tác

·        Lọc danh sách văn bản hợp tác

·        Xuất dữ liệu danh sách văn bản hợp tác

7.

Quản lý Hội nghị, hội thảo

·        Hiển thị danh sách hội nghị

·        Thêm, sửa, xóa thông tin hội nghị

·        Lọc danh sách hội nghị

·        Xuất dữ liệu danh sách hội nghị

8.

Quản lý chương trình hợp tác

·        Hiển thị danh sách chương trình hợp tác

·        Thêm, sửa, xóa thông tin chương trình hợp tác

·        Lọc danh sách chương trình hợp tác

·        Xuất dữ liệu danh sách chương trình hợp tác

9.

Quản lý dự án hợp tác quốc tế

·        Hiển thị danh sách dự án hợp tác

·        Thêm, sửa, xóa thông tin dự án hợp tác

·        Lọc danh sách dự án hợp tác

·        Xuất dữ liệu danh sách dự án hợp tác

10.

Quản lý thu chi

·        Hiển thị danh mục thu chi của các hoạt động hợp tác quốc tế

·        Tự động thống kê ngân sách thu chi từ các hoạt động đã nhập

·        Lọc thông tin danh mục thu chi

·        Xuất dữ liệu danh mục thu chi

11.

Quản trị hệ thống

·        Quản lý danh sách tài khoản người dùng

·        Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

·        Lọc danh sách người dùng

·        Thiết lập lại mật khẩu người dùng

·        Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

·        Tạo, liên kết tài khoản cho nhân sự

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.
2.2 Môi trường và nền tảng phát triển
-    Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online
-    Hệ điều hành:  Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008  server
-    Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7
-    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...
-    Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.
-    Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5
2.3. Tính mở và tính khả chuyển
-    Hệ thống  được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.
-    Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...
2.4. Giao diện
-    Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;
-    Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.
2.5. Dữ liệu
-    Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...
-    Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.
-    Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.
2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống
-    Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.
-    Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng
-    Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.
-    Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)
-    Bảo mật:
         - Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.
         - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)
         - Đã  kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.
         - Đã  kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.
-    
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)
     2.5. Chế độ bảo hành:
-    RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng
-    Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm  

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

.

TIN CŨ HƠN

Liên hệ dùng thử phần mềm