Phần mềm quản lý văn bản

Quản lý văn bản đến, văn bản đi, quản lý văn bản đang chờ xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành,...

Phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình xử lý văn bản từ lúc tiếp nhận, chờ xử lý, cho đến khi hoàn thành xử lý, lưu trữ hoặc gửi đi. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ, văn bản hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu, tìm kiếm, xử lý thông tin hồ sơ, văn bản. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:
 

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý Sổ văn bản

·        Hiển thị danh sách sổ văn bản

·        Thêm, sửa, xóa thông tin sổ văn bản

·        Lọc danh sách sổ văn bản

2.

Quản lý văn bản đến

·        Hiển thị danh sách văn bản đến

·        Thêm, sửa, xóa thông tin văn bản dến

·        Lọc danh sách văn bản đến

·        Quản lý trạng thái văn bản

·        Giao văn bản cho nhân sự xử lý

·        Comment và trả lời văn bản

·        Đính kèm, bảo mật tài liệu nhiều cấp độ

3.

Các danh mục văn bản đến theo trạng thái

·        Danh mục văn bản đến mới

·        Danh mục văn bản đến đang xử lý

·        Danh mục văn bản đến đã hoàn thành

·        Danh mục văn bản đến đã xác nhấn

·        Danh mục văn bản đến lưu trữ

·        Danh mục văn bản đến tạm dừng

·        Danh mục văn bản đến hủy

·        Danh mục văn bản đến không xử lý

4.

Quản lý văn bản đi

·        Hiển thị danh sách văn bản đi

·        Xem, sửa, xóa thông tin văn bản đi

·        Lọc danh sách văn bản đi

·        Đính kèm và bảo mật tài liệu nhiều cấp độ

5.

Quản lý đơn vị, phòng ban

·        Quản lý danh sách phòng ban

·        Thêm, sửa, xóa phòng ban theo nhiều cấp

·        Hiển thị danh sách nhân sự trong phòng ban

6.

Trang cá nhân

·        Hiển thị danh sách các văn bản đến, đi mới nhất của cơ quan

·        Xem chi tiết  văn bản được giao

·        Tải xuống văn bản có quyền truy cập

·        Trả lời văn bản

7.

Quản trị hệ thống

·        Quản lý danh sách tài khoản người dùng

·        Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

·        Lọc danh sách người dùng

·        Thiết lập lại mật khẩu người dùng

·        Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.
2.2 Môi trường và nền tảng phát triển
-    Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online
-    Hệ điều hành:  Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008  server
-    Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7
-    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...
-    Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.
-    Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5
2.3. Tính mở và tính khả chuyển
-    Hệ thống  được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.
-    Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...
2.4. Giao diện
-    Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;
-    Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.
2.5. Dữ liệu
-    Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...
-    Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.
-    Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.
2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống
-    Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.
-    Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng
-    Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.
-    Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)
-    Bảo mật:
         - Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.
         - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)
         - Đã  kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.
         - Đã  kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.
-    
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)
     2.5. Chế độ bảo hành:
-    RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng
-    Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm  

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

TIN CŨ HƠN

Liên hệ dùng thử phần mềm