Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự, cán bộ công chức, viên chức cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước: Quản lý Lý lịch 2C, Tính lương mới cho cán bộ, công chức theo Thông tư 05/2016/TT-BNV..vv

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

 
 
I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:
 

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý danh sách nhân sự

·        Xem, sửa, xóa thông tin danh sách nhân sự

·        Lọc thông tin danh sách nhân sự

·        Xuất dữ liệu danh sách nhân sự

2.

Quản lý đơn vị, phòng ban

·        Quản lý danh sách phòng ban

·        Thêm, sửa, xóa phòng ban theo nhiều cấp

3.

Quản lý hồ sơ nhân sự mẫu 2c

·        Cập nhật nhóm thông tin chung nhân sự

·        Cập nhật nhóm thông tin liên lạc

·        Cập nhật nhóm thông tin vị trí công tác

·        Cập nhật nhóm thông tin nơi sinh, nơi ở

·        Cập nhật nhóm thông tin trình độ học vấn

·        Cập nhật nhóm thông tin thành tích

·        Cập nhật nhóm thông tin về CMND

·        Xây dựng từ điển cho các danh mục cần quản lý

 

4.

Quản lý thông tin về quá trình đào tạo, công tác

·        Quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn

·        Quản lý các khóa đào tạo dài hạn

·        Quản lý quá trình công tác

·        Quản lý quá trình hoạt động chính trị, đoàn thể

·        Quản lý về đặc điểm bản thân

·        Quản lý về quan hệ với nước ngoài

·        Quản lý thông tin về quan hệ gia đình

5.

Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật

·        Quản lý thông tin về khen thưởng

·        Quản lý thông tin về danh hiệu

·        Quản lý thông tin về kỷ luật

6.

Quản lý thông tin thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ

·        Quản lý thông báo bổ nhiệm

·        Quản lý thông báo tái bổ nhiệm

·        Quản lý thông tin chuyển phòng ban, đơn vị

7.

Quản lý thông tin trạng thái công tác, nghỉ hưu

·        Chuyển trạng thái nhân sự

·        Thiết lập thời gian nghỉ hưu

·        Kéo dài thời hạn công tác

8.

Quản lý hợp đồng lao động

·        Xem, sửa, xóa thông tin hợp đồng lao động

·        Quản lý danh sách hợp đồng đã ký của nhân sự

9.

Quản lý lương, phụ cấp

·        Cập nhật thông tin quá trình lương

·        Cập nhật thông tin các loại phụ cấp

·        Xóa thông tin lương, phụ cấp

·        Hiển thị thông tin lương, phụ cấp, ngạch bậc,…

10.

Tính lương tự động

·        Tự động thống kê, tính toán lương

·        Thống kê lương theo phòng ban

·        Thống kê lương theo thời gian

·        Xuất dữ liệu bảng lương

11.

Báo cáo thống kê

·        Báo cáo tổng hợp nâng lương

·        Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức trong đơn vị

·        Báo cáo số lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch.

·        Báo cáo tổng hợp các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

·        Báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm

·        Báo cáo kết quả nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

·        Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

·        Báo cáo danh sách và tiền lương công chức

·        Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các đơn vị sự nghiệp

·        Báo cáo danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ

·        Danh sách cán bộ, công chức kéo dài thời gian công tác theo nghị định 71/2000/NĐ-CP

·        Danh sách hợp đồng theo hệ thống tổ chức

·        Báo cáo thống kê thành tích

·        Báo cáo tổng hợp nhân lực vị trí việc làm

·        Báo cáo trích ngang lý lịch Đảng viên

12.

Danh sách nhắc sự kiên

·        Danh sách nhân sự sắp sinh nhật

·        Danh sách nhân sự sắp về hưu

·        Danh sách nhân sự sắp tăng lương

13.

Trang cá nhân

·        Xem chi tiết  hồ sơ lý lịch mẫu 2c

·        Gửi phiếu bổ sung thông tin

14.

Quản trị hệ thống

·        Quản lý danh sách tài khoản người dùng

·        Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

·        Lọc danh sách người dùng

·        Thiết lập lại mật khẩu người dùng

·        Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

·        Tạo, liên kết tài khoản cho nhân sự

15.

Quản lý phiếu bổ sung thông tin

·        Hiển thị danh sách phiếu bổ sung

·        Xem, xóa phiếu bổ sung

·        Phê duyệt phiếu bổ sung.

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.
2.2 Môi trường và nền tảng phát triển
-    Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online
-    Hệ điều hành:  Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008  server
-    Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7
-    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...
-    Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.
-    Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5
2.3. Tính mở và tính khả chuyển
-    Hệ thống  được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.
-    Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...
2.4. Giao diện
-    Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;
-    Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.
2.5. Dữ liệu
-    Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...
-    Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.
-    Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.
2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống
-    Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.
-    Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng
-    Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.
-    Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)
-    Bảo mật:
         - Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.
         - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)
         - Đã  kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.
         - Đã  kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.
-    
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)
     2.5. Chế độ bảo hành:
-    RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng
-    Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm  

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

TIN CŨ HƠN

Liên hệ dùng thử phần mềm