Phần mềm quản lý hành chính hợp nhất Qlhc.vn

Giải pháp phần mềm tổng thể quản lý nhân sự, quản lý các nhiệm vụ KHCN, quản lý tài sản, quản lý hợp tác, quản lý văn bản ...vv, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất
I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý nhân sự

-         Quản lý hồ sơ lý lịch mẫu 2c

-         Quản lý quá trình đào tạo, công tác

-         Quản lý thông tin hoạt động Đảng, đoàn thể

-         Quản lý khen thưởng, kỳ luật

-         Quản lý hợp đồng lao động

-         Quản lý quá trình lương, phụ cấp, tính lương

-         Quản lý nghỉ hưu, kéo dài thời hạn công tác

-         Quản lý thuyên chuyển, bổ nhiệm chức vụ

-         Quản lý hợp đồng lao động

-         Báo cáo công tác quản lý nhân sự

2.

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

-         Quản lý lý lịch khoa học

-         Quản lý đề xuất đề tài dự án khoa học

-         Quản lý đề tài khoa học theo quy trình đầy đủ

-         Quản lý đề tài khoa học theo quy trình đơn giản

-         Quản lý đề tài khoa học đã hoàn thành

-         Quản lý hội đồng khoa học

-         Nghiệm thu, đánh giá

-         Báo cáo, thống kê

-         Quản lý bài báo khoa học đã công bố

3.

Quản lý tài sản

-         Quản lý tài sản cố định

-         Quản lý công cụ, dụng cụ

-         Quản lý hàng hóa mua sắm thường xuyên

-         Quản lý phiếu dự trù mua sắm

-         Báo cáo, thống kê mua sắm hàng hóa

4.

Quản lý văn bản

-         Quản lý sổ văn bản

-         Quản lý văn bản đến

-         Quản lý văn bản đi

5.

Quản lý hợp tác quốc tế

-         Quản lý đoàn ra

-         Quản lý đoàn vào

-         Quản lý tổ chức hợp tác quốc tế

-         Quản lý dự án, chương trình hợp tác

-         Quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

-         Quản lý văn bản hợp tác quốc tế

-         Quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ quan

-         Quản lý nhân sự công tác tại nước ngoài

-         Quản lý ngân sách hoạt động hợp tác quốc tế

6.

Trang cá nhân

-         Xem chi tiết hồ sơ lý lịch cá nhân

-         Xem chi tiết lý lịch khoa học

-         Gửi phiếu bổ sung thông tin

-         Gửi đề xuất đề tài dự án khoa học

-         Cập nhật thông tin đề tài khoa học tham gia

-         Hiển thị danh sách tài sản được giao

-         Quản lý văn bản được giao

7.

Quản trị hệ thống

-         Quản lý danh sách tài khoản người dùng

-         Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

-         Lọc danh sách người dùng

-         Thiết lập lại mật khẩu người dùng

-         Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

-         Tạo, liên kết tài khoản cho nhân sự

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.
2.2 Môi trường và nền tảng phát triển
-    Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online
-    Hệ điều hành:  Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008  server
-    Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7
-    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...
-    Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.
-    Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5
2.3. Tính mở và tính khả chuyển
-    Hệ thống  được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.
-    Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...
2.4. Giao diện
-    Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;
-    Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.
2.5. Dữ liệu
-    Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...
-    Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.
-    Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.
2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống
-    Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.
-    Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng
-    Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.
-    Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)
-    Bảo mật:
         - Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.
         - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)
         - Đã  kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.
         - Đã  kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.
-    
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)
     2.5. Chế độ bảo hành:
-    RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng
-    Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm  

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

Liên hệ dùng thử phần mềm