Tin tức nổi bật

Phần mềm quản lý hợp tác quốc tế

 25/10/2016

Quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý hội nghị, hội thảo, quản lý tổ chức hợp tác, quản lý dự án hợp tác,...

Phần mềm quản lý hành chính hợp nhất Qlhc.vn

 25/10/2016

Giải pháp phần mềm tổng thể quản lý nhân sự, quản lý các nhiệm vụ KHCN, quản lý tài sản, quản lý hợp tác, quản lý văn bản ...vv, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất

Liên hệ dùng thử phần mềm