5 chính sách, quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2017

Điều chỉnh viện phí đối với người không có BHYT, cấm tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ em... là những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2017.
Nghiêm cấm bán rượu bia cho trẻ em
Từ ngày 1/6: Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Tại điều 6 của Luật nêu rõ việc nghiêm cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện; chất kích thích khác; thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
 
Bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
Cũng trong Luật Trẻ em quy định: Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em. Nghị định 56 của Chính phủ ban hành ngày 9/5 vừa qua quy định chi tiết thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em bao gồm: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em... Nếu người lớn tự ý đăng những thông tin này của trẻ sẽ bị coi là phạm luật.
 
Không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET
 
Từ ngày 1/6: Thông tư 12 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành. Điều 37 Thông tư 12 nêu rõ việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020, thay vì bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi theo lộ trình như quy định trước đây.
Ngoài ra, quy định mới yêu cầu người có GPLX có thời hạn phải thực hiện đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng, trong khi quy định cũ cho phép người có GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch vẫn được xét cấp lại giấy phép.
Người có GPLX hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu có đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi GPLX từ hạng D trở xuống.
Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch so với chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân sẽ được đổi GPLX mới phù hợp với thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 
Mức viện phí mới với người không có thẻ BHYT
Từ ngày 1/6: Mức viện phí mới sẽ được áp dụng cho đối tượng không có thẻ BHYT. Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ BHYT được điều chỉnh khung giá tối đa, gồm: giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện. Các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức tăng giá hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc các bộ, ngành quản lý. UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các bệnh viện thuộc địa phương quản lý và các bệnh viện do các bộ, ngành khác quản lý từ hạng 2 trở xuống.
 
Nhiều ngành nghề được giảm mức đóng BHXH
Từ ngày 1/6: Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành. Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).
Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 gồm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một đến dưới ba tháng sẽ thực hiện quy định trên kể từ ngày 1/1/2018.
 
Miễn tiền sử dụng đất dự án xây nhà ở xã hội
Từ ngày 20/6: Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao có hiệu lực.
Trong đó có quy định miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Thời gian miễn tiền thuê đất là thời gian xây dựng cơ bản, tối đa là 3 năm từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; sau thời gian này, miễn thêm từ 11 - 19 năm, tùy từng loại dự án đầu tư.
 
Đặc biệt, nghị định không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.

Liên hệ dùng thử phần mềm