Đà Nẵng tiến tới xây dựng thành phố thông minh

Nhiều năm qua, việc triển khai các ứng dụng CNTT là một trong những lý do góp phần xây dựng nên một Đà Nẵng hiện đại, văn minh, và đáng sống.
Người dân tra cứu dữ liệu qua hệ thống CNTT

Chính quyền điện tử phục vụ CCHC

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin chính quyền điện tử (egov.danang.gov.vn) là nền tảng tích hợp hàng loạt ứng dụng chính quyền điện tử cốt lõi của Thành phố như hệ thống một cửa điện tử; hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống góp ý, hệ thống quản lý CBCCVC; hệ thống quản lý nhân hộ khẩu...

Trong các ứng dụng, nổi bật là hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung cho 215 đơn vị nhà nước sử dụng. Hệ thống này là nền tảng để nâng cao chất lượng, tốc độ xử lý công việc hành chính tại các cơ quan, tạo môi trường thuận lợi để ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong xử lý công việc thay cho văn bản giấy.

Một ứng dụng cốt lõi khác là phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, các đơn vị trực thuộc. Đây là ứng dụng cho phép quản lý việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả của các thủ tục hành chính của Thành phố, trong đó có 526 thủ tục được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Ứng dụng góp ý để tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân về nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội của Thành phố như giao thông, môi trường, xây dựng, y tế, giáo dục... Thông qua hệ thống này, người dân thể hiện vai trò giám sát, đối thoại công khai, phản biện xã hội, tạo dựng hình ảnh một chính quyền thân thiện và minh bạch.

Bên cạnh hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng, các sở, ngành trong Thành phố còn sử dụng hàng trăm phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm cấp giấy phép lái xe, quản lý phương tiện; phần mềm quản lý cấp giấy phép đầu tư; phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh qua mạng; phần mềm quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý số liệu thống kê; phần mềm quản lý các cơ sở đào tạo nghề và đối tượng xã hội; phần mềm hộ tịch tại các phường xã, phần mềm y tế xã phường, phần mềm quản lý bệnh viện... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan.

Triển khai Thành phố thông minh

Từ năm 2012, Thành phố phối hợp với Tập đoàn IBM khảo sát, xây dựng đề án “Xây dựng thành phố thông minh hơn” tại Đà Nẵng, từ đó triển khai thành công nhiều ứng dụng thông minh như hệ thống quản lý xe buýt bằng thiết bị giám sát hành trình; triển khai hệ thống điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông và trung tâm quản lý và vận hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.

Hiện nay, hệ thống cho phép điều khiển đèn tín hiệu tại 64 nút giao thông, 97 camera giám sát tại 51 điểm giao thông. Thành phố cũng đã bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh camera giám sát giao thông từ ngày 1/11/2016. Thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư dự án hệ thống camera giám sát an ninh trật tự với quy mô khoảng 1.600 camera trên địa bàn.

Trong lĩnh vực môi trường, Đà Nẵng đã triển khai hệ thống giám sát và cảnh báo sớm môi trường nước tại hồ Thạc Gián để phát hiện và cảnh báo sớm các chỉ số: độ pH, độ oxy hòa tan, độ đục, nhiệt độ...

Trong lĩnh vực giáo dục, Đà Nẵng cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cổng giao tiếp dữ liệu ngành giáo dục, liên thông tích hợp dữ liệu của các phần mềm quản lý trường học tại các trường trong cả thành phố, tiến đến hình thành CSDL học sinh (quá trình học tập từ lớp 1 đến 12) và giáo viên toàn Thành phố.

Về lĩnh vực y tế, Đà Nẵng đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng 3 phần mềm, phần mềm y tế xã phường (100% xã, phường sử dụng); phần mềm quản lý bệnh viện tại trung tâm y tế cấp quận; phần mềm hồ sơ y tế điện tử và quản lý ID bệnh nhân.

Để quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Đà Nẵng đã triển khai cơ sở dữ liệu và hỗ trợ người dân tra cứu các đơn vị đạt chuẩn an toàn thực phẩm qua tin nhắn, điện thoại…

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thành phố cho biết, với những thành công bước đầu, Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thành phố thông minh dựa trên nền tảng ban đầu là các ứng dụng chính quyền điện tử mà Thành phố đã triển khai thành công trong nhiều năm qua, trong đó đặc biệt là hệ thống thông tin chính quyền điện tử (egov.danang.gov.vn) đóng vai trò là nòng cốt.

Phương châm xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng là “đa đối tác-một nền tảng-một hạ tầng-một chính sách-đa ứng dụng”. Thành phố Đà Nẵng có thể hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhưng thực hiện xây dựng thành phố thông minh trên một nền tảng duy nhất, một cơ sở hạ tầng, một chính sách thống nhất để từ đó xây dựng đa dạng các ứng dụng, dịch vụ thông minh.

Để giảm gánh nặng cho ngân sách địa phương, Thành phố sẽ đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ kinh phí của Trung ương, nguồn vốn vay ODA, vốn đầu tư của doanh nghiệp dưới hình thức hợp tác (PPP)...

Liên hệ dùng thử phần mềm