Hà Nội: Giao dịch trực tuyến lĩnh vực tư pháp đạt tỉ lệ cao

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, tính đến nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đã có 5.273 cán bộ được cấp tài khoản tham gia với trên 5,2 triệu lượt truy cập, tỉ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt trên khoảng 94%.
 

Ngoài ra, tỉ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng của một số dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao thuộc lĩnh vực tư pháp khối quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn (đạt trên 90%), đăng ký kinh doanh (trên 75%), thuế (trên 97%), hải quan (100%), bảo hiểm xã hội (trên 80%), hộ chiếu phổ thông (trên 80%), thông tin và truyền thông (90%).

Hà Nội cũng đã triển khai đồng bộ 81 dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận và 10 sở, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên 391 dịch vụ công mức độ 3, 4, đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước.

Tính đến tháng 9/2017, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước của Hà Nội khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc. Đồng thời, tiếp tục duy trì các ứng dụng dùng chung: Cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến...

Trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Phạm Quý Tiên cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Liên hệ dùng thử phần mềm