Hà Nội: Nhiều mô hình sáng tạo trong dịch vụ công trực tuyến

Nhiều quận, huyện của TP. Hà Nội đã xây dựng mô hình sáng tạo giúp người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến như: Thành lập nhiều điểm truy cập Internet công cộng hướng dẫn người dân, thành lập câu lạc bộ tin học cho người cao tuổi, cựu chiến binh…
Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã cho biết như trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của TP.Hà Nội chiều 8/9. Cuộc họp của Ban chỉ đạo CNTT TP.Hà Nội nhằm đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước 9 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
 
Theo Sở TT&TT Hà Nội, trong 9 tháng năm 2017, Sở TT&TT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai đồng bộ 81 dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận và 10 sở, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố hiện lên 391 dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước Thành phố.
 
Hiện nay hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã có trên 5.200 cán bộ được cấp tài khoản tham gia, có trên 5,2 triệu lượt truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt trên 94%. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng của một số dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao như: Lĩnh vực tư pháp khối quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đạt trên 90%; Đăng ký kinh doanh đạt trên 75%; Thuế đạt trên 97%; Hải quan là 100%, Bảo hiểm xã hội đạt trên 80%; Hộ chiếu phổ thông đạt trên 80%; Thông tin và Truyền thông là 90%.
 
Theo bà Phan Lan Tú, các mô hình sáng tạo được thực hiện ở nhiều quận, huyện giúp người dân tiếp cận thuận lợi với dịch vụ công trực tuyến, như ở huyện Chương Mỹ thành lập nhiều điểm truy cập Internet công cộng; thành lập câu lạc bộ tin học cho người cao tuổi, cựu chiến binh; quận Bắc Từ Liêm có mô hình hay sổ điện tử...
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước TP. Hà Nội đang bám sát theo lộ trình của Chính phủ. Đồng thời, đúng lộ trình hướng tới xây dựng mạng lưới dùng chung cho toàn Thành phố cũng như xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn trên địa bàn.
 
Chủ tịch TP. Hà Nội đã chỉ ra 26 nhiệm vụ về CNTT đối với các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn cần tập trung trong thời gian tới. Cụ thể là soát lại toàn bộ nhiệm vụ đã triển khai, dự kiến dữ liệu cần lưu trữ và đến tháng 12/2018 trình đề xuất cơ sở máy chủ đáp ứng đủ nhu cầu; triển khai đến toàn Thành phố việc số hóa dữ liệu trên cơ sở lộ trình phù hợp; phấn đấu đến năm 2020, số hóa toàn bộ dữ liệu đã có.
 
Chủ tịch TP. Hà Nội giao Sở TT&TT chuẩn bị và triển khai kết nối các thông tin của tất cả các trường thông tin và dữ liệu dùng chung như các lĩnh vực môi trường, giao thông, văn bản dữ liệu. Đồng thời, giao Sở TT&TT, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các công ty truyền thông đưa dịch vụ tra cứu mức độ ô nhiễm môi trường, lượng mưa lên các thiết bị thông minh của người sử dụng.

Liên hệ dùng thử phần mềm