Đồng Nai chính thức thử nghiệm tổng đài dịch vụ công

Cùng với việc chính thức khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ra văn bản về việc vận hành thử nghiệm tổng đài dịch vụ công qua đầu số 1022, gắn kết với Cổng TTĐT từ ngày 10/7.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 6195/UBND-HCTC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về việc vận hành thử nghiệm tổng đài dịch vụ công.

Theo đó, thống nhất tích hợp hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống tổng đài dịch vụ công. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thành lập tổng đài dịch vụ công (tích hợp hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hệ thống đường dây nóng của các đơn vị, địa phương), hoàn thành trước ngày 5/7.

UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính, dịch vụ công, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên tổng đài dịch vụ công, gắn kết Cổng TTĐT và hệ thống tiếp nhận xử lý của Cổng TTĐT Chính phủ, kết quả hoàn thành trước ngày 5/7.

Đồng Nai sẽ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống tổng đài dịch vụ công qua đầu số điện thoại 1022. Đầu số 1022 sẽ được kết nối hệ thống tổng đài của Viettel và VNPT để vận hành thử nghiệm đồng thời hai hệ thống (sử dụng phương án trượt luân phiên) trong thời gian 2 tháng.

Thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống tổng đài dịch vụ công từ ngày 10/7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia vận hành tổng đài dịch vụ công, đánh giá hệ thống phần mềm, hướng dẫn trả lời hệ thống tổng đài của Viettel và VNPT trong thời gian thử nghiệm. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền tổng đài dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ.

Liên hệ dùng thử phần mềm