Bộ Nội vụ tập huấn về ISO điện tử cho cán bộ, công chức

Sáng ngày 23/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ khai mạc lớp tập huấn về ISO điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, việc hiện đại hoá nền công vụ, áp dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước. Trong đó, công nghệ thông tin tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của mỗi tổ chức, từng cán bộ công chức, thể hiện rõ trên các phương diện như quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với nhau trên môi trường mạng; giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công được điện tử hoá từng khâu; quá trình chuyển đổi từ quy trình ISO truyền thống sang ISO điện tử bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm…
 
Với kết quả triển khai công tác ISO trong thời gian qua, Bộ Nội vụ luôn xác định việc đổi mới quy trình và áp dụng công nghệ thông tin tiến tới một nền hành chính thân thiện, dễ tiếp cận, cung cấp các dịch vụ công của Bộ Nội vụ đến với người dân và doanh nghiệp ngày càng thiết thực hơn.
 
Lớp tập huấn lần này sẽ cung cấp kiến thức về quản lý chất lượng và yêu cầu cụ thể của việc chuyển đổi ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2008 và các bài giảng có liên quan đến tình huống để học viên hiểu rõ hơn về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bổ trợ kiến thức cho đội ngũ đánh giá viên nội bộ của Bộ Nội vụ khi áp dụng ISO điện tử. Đồng thời, cung cấp kiến thức và kỹ năng về cách thức tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ, kỹ năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ của Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 phù hợp với ISO điện tử hiện nay.

Liên hệ dùng thử phần mềm