Tin tức

Đề xuất lập tổ “chặt”, chém” các quy định hành chính cản trở cải cách, phát triển

 31/05/2017

Cải cách doanh nghiệp (DN) Nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân nói quá nhiều rồi nhưng chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó nền kinh tế đang hình thành những văn bản hành chính cản trở, tước đoạt quyền của DN.

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 6/2017

 29/05/2017

Giảm 0,5 % mức đóng vào quỹ BHTN, bệnh nghề nghiệp, chế độ tiền công đối với người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng..là những chính sách có hiệu lực kể từ 1/6/2017.

Bộ Giáo dục sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên

 27/05/2017

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tinh giảm cán bộ kế toán và y tế ở trường học; thí điểm chế độ hợp đồng với giáo viên, không còn công chức, viên chức như hiện nay.

Cách tính lương Lương cơ sở mới nhất 2017

 20/05/2017

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội.

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 18/05/2017

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Luật quản lý sử dụng tài sản công 2016

 17/05/2017

Luật quản lý sử dụng tài sản công 2016

Mẫu số 02-HSĐK - Báo cáo kê khai sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết

 04/05/2017

Mẫu số 02-HSĐK - Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số 01-PATSNN - Phương án sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

 04/05/2017

Mẫu số 01-PATSNN - Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu số: 03 - DM/ TSNN: DMTS có nguyên giá > 500 triệu điều chuyển/ bán/ thanh lý

 04/01/2017

Mẫu số: 03 - DM/ TSNN: DMTS có nguyên giá > 500 triệu điều chuyển/ bán/ thanh lý

Mẫu số: 02 - DM/TSNN: Danh mục xe ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý

 04/01/2017

Mẫu số: 02 - DM/TSNN: Danh mục xe ô tô điều chuyển/ bán/ thanh lý

Mẫu số 01 - DM/TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, CS HĐNS điều chuyển/ bán/ thanh lý

 04/01/2017

Mẫu số 01 - DM/TSNN: Danh mục trụ sở làm việc, CS HĐNS điều chuyển/ bán/ thanh lý

Mẫu số: C53 - HD: Biên bản kiểm kê

 04/01/2017

Mẫu số: C53 - HD: Biên bản kiểm kê

Mẫu số: 01-TSCĐ/TSNN: Thẻ tài sản cố định

 04/01/2017

Mẫu số: 01-TSCĐ/TSNN: Thẻ tài sản cố định

Mẫu số: S22 - H: Sổ Tài sản cố định

 04/01/2017

Mẫu số: S22 - H: Sổ Tài sản cố định

Mẫu số: S32-H: Sổ theo dõi tài sản và công cụ tại nơi sử dụng

 04/01/2017

Mẫu số: S32-H: Sổ theo dõi tài sản và công cụ tại nơi sử dụng

Mẫu số 01 XLTS : Đề nghị xử lý tài sản

 04/01/2017

Mẫu số 01 XLTS : Đề nghị xử lý tài sản

Mẫu số 01/KHTC - CCVT : Tờ trình đề nghị cung ứng vật tư

 04/01/2017

Mẫu số 01/KHTC - CCVT : Tờ trình đề nghị cung ứng vật tư

Mẫu số: C21 - HD : Phiếu xuất kho

 04/01/2017

Mẫu số: C21 - HD : Phiếu xuất kho

Mẫu số: C20 - HD : Phiếu nhập kho

 04/01/2017

Mẫu số: C20 - HD : Phiếu nhập kho

Liên hệ dùng thử phần mềm