Ngân hàng Nhà nước, Đà Nẵng: Quán quân cải cách hành chính

Trong các bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với kết quả 92,68%, TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu nhóm địa phương với 90,32%.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR INDEX) được Bộ Nội vụ công bố tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm diễn ra chiều nay cho thấy không có bộ, ngành nào dưới 70%.

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. 

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 9 bộ ngành: NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính, KH-CN, GTVT, Thông tin - Truyền thông, Tư pháp, VH-TT-DL, Ngoại giao và Bộ KH-ĐT.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả từ 70-80%, gồm 10 bộ: Nội vụ, Y tế, Công thương, NN-PTNT, Xây dựng, GD-ĐT, TN-MT, UB Dân tộc; Thanh tra Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH.

Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 bộ ngành đạt được là 80,94%, không có bộ nào dưới 70%. Trong đó, NHNN Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%, còn Bộ LĐ-TB-XH kết quả thấp nhất với 71,91%.

 

“Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí thành phần mới quy định, tuy nhiên, kết quả cho thấy sự nỗ lực, cố gắng chung của các bộ trong triển khai công tác cải cách hành chính, kết quả CCHC ngày càng thực chất hơn, sát với thực tiễn hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy những thay đổi trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và những thay đổi trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử...

Còn kết quả PAR INDEX 2016 của các tỉnh, thành cho thấy giá trị trung bình đạt 74,64%, trong đó, có 30/63 tỉnh thành đạt kết quả trên giá trị trung bình. Kết quả được chia thành 4 nhóm A, B, C, D.

TP Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2016 với kết quả đạt được là 90,32% và cũng là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc nhóm A.

Các địa phương thuộc nhóm B, bao gồm 13 đơn vị, xếp hạng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 14. Có 33 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm C, bao gồm các đơn vị xếp hạng từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 47. 

Cuối cùng là nhóm D, gồm 16 tỉnh, thành phố, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63. Trong số đó, Hậu Giang là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng, đạt 62,55%, thấp hơn 27,77% so với vị trí dẫn đầu.

Liên hệ dùng thử phần mềm