Tiêu chí 5 mức ứng dụng CNTT tại bệnh viện

Bộ Y tế đang dự thảo Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chí này bao gồm các tiêu chí áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh (KB), chữa bệnh (CB) triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt động y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế.

Tiêu chí theo 5 mức: 1. Cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức dưới tối thiểu; 2. Cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức tối thiểu; 3. Cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức trung bình; 4. Cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức khá; 5. Cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức xuất sắc hướng tới bệnh viện không giấy tờ.

Bộ tiêu chí này cũng sẽ được áp dụng làm căn cứ trong các hoạt động: Định hướng triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch, quy hoạch; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dự thảo, cơ sở KB, CB đáp ứng ở mức 1 bắt buộc trang bị máy tính đáp ứng 50% tổng số cán bộ/nhân viên; máy in đáp ứng tối thiểu 30% tổng số máy tính; bắt buộc có phần mềm kế toán; bắt buộc quản trị hệ thống, quản lý danh mục dùng chung, quản lý viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế…

Bộ Y tế cho biết, hệ thống thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp cho phù hợp.

Liên hệ dùng thử phần mềm